Zespół

Poradnie

W związku z pandemią COVID-19 – rejestrację prowadzimy wyłącznie telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: +48 690 007 818

ul. Strońska 6, I piętro, 50-540 Wrocław

ul. Sportowa 5, 55-093 Kiełczów (k. Wrocławia)


Czekamy codziennie: w godz. 9.00 - 19.00

Psychologiczny telefon wsparcia +48 690 007 818

Korzystamy również z Messengera, WhatsAppa i Skype'a

dr Anetta Pereświet-Sołtan, właścicielka

Jestem psychologiem i pedagogiem, wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Poza studiami doktoranckimi ukończyłam m.in. studia podyplomowe z socjoterapii oraz dialogu motywującego.
Specjalizuję się w psychologii rozwoju, komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania i organizacji. Mam bardzo duże doświadczenie w szkoleniu grupowym kadry menadżerskiej różnych szczebli, a także w pracy indywidualnej z menadżerami w obszarze wzmacniania i rozwijania umiejętności kierowania ludźmi, konstruktywnego komunikowania się, budowania zespołów, podejmowania skutecznych działań w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Jestem trenerem biznesu, coachem menagementu, autorką artykułów naukowych, współautorką wielu projektów szkoleń indywidualnych oraz grupowych dla różnych grup zawodowych, Często też komentuję wydarzenia społeczne w mediach (TVN, Polsat, także TVP Wrocław, Polskie Radio Wrocław, Radio RAM, RMF, Radio ZET, Gazeta Wrocławska, portal Money.pl, portal ONET.pl). Prowadzę firmę Era Psyche – butik jakości życia.
Jestem dumną mamą i babcią, żoną – wciąż w relacjach, niezmiennie budująca. Niezmiennie zafascynowana ludźmi i pracą z nimi. Szczęśliwą Kobietą.

dr hab. Bożena Wojtasik, prof. DSW

Specjalizuję się w zakresie pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej i poradoznawstwa. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół zadań doradcy zawodu (kariery), jego społecznych funkcji i przemiany roli we współczesnym świecie.
Interesują mnie także problemy edukacyjno-zawodowe młodzieży i osób dorosłych,  które związane są z: poznawaniem siebie, świata pracy, wyborem dróg kształcenia, wyborem zawodu, podnoszeniem kwalifikacji, szukaniem pracy, bezrobociem.
Jestem profesorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W latach 2004-2008 byłam dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW. Od 2000 do 2004 r. byłam dyrektorem Instytutu Pedagogiki DSWE TWP. W okresie 1999-2003 przewodniczyłam Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, do którego należę w chwili obecnej.

dr Marta Jósewicz

Jestem absolwentką psychologii i studiów podyplomowych Pomoc psychologiczna w zakresie Seksuologii (UAM w Poznaniu).  Pracuję z osobami  dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, m.in. w szkole, w sektorze NGO, Pracowni Badań nad Autyzmem oraz w gabinecie prywatnym.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję metodę EMDR (Eye movement desensytyzation and reprocessing). Jest to metoda pracy z traumą i trudnymi doświadczeniami życiowymi,  uznana przez  WHO  za jedną z najbardziej skutecznych metod w leczeniu skutków  traumatycznych wydarzeń. Metoda ta wykorzystywana jest również do leczenia zaburzeń lękowych, emocjonalnych, depresyjnych czy zaburzeń osobowości. Terapię EMDR wykorzystuję w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Pracuję ze studentami  na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS we Wrocławiu oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa EMDR

Joanna Jaremko

Jestem psychologiem oraz pedagogiem z zakresu resocjalizacji i socjoterapii. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), a także stosuję metody psychoterapii pozytywnej. Integruję terapię psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną, a jednocześnie odwołuję się do humanistycznej i transkulturowej koncepcji człowieka.

Ukończyłam psychologię społeczno – wychowawczą. Brałam udział w stażu „Systemowa Terapia Rodzin” organizowanym przez biegłego psychologa, a także w Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB we Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii pozytywnej transkulturowej, które nadaje uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowane w ramach World Certificate of Psychotherapy. Kurs zorganizowany jest przez Wrocławski Instytut Psychoterapii przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Towarzystwa Psychoterapii Pozytywnej. 
Prowadzę również zajęcia dla studentów psychologii i pedagogiki z zakresu psychologii rozwoju i osobowości. Pracuję także z osobami dorosłymi.

Aneta Kieza-Smoluch

Jestem psychologiem specjalności klinicznej, psychoterapeutą w trakcie szkolenia na certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeutą EEG Biofeedback, absolwentką studiów podyplomowych pedagogicznych. Mam duże doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję integratywnie, głównie z akcentem  psychodynamicznym, a także korzystam z  metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej i szkoły Gestalt. Udzielam konsultacji i zajmuję się diagnostyką psychologiczną. Prowadzę psychoterapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych doświadczających zaburzeń lękowych, niskiego poczucia wartości, poczucia przygnębienia, smutku, depresji, zaburzeń somatyzacyjnych. W swojej pracy łączę psychoterapię z technikami relaksacyjnymi obniżającymi silne napięcie emocjonalne i napięcie w ciele. W pracy kieruję się standardami PTP oraz zawodowym kodeksem etycznym.
 

Magda Kasprzyk

Z wykształcenia jestem psychologiem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie i członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.

Swoją pracę superwizuję u certyfikowanego superwizora Polskiej Federacji Psychoterapii. Wciąż doskonalę się zawodowo. Ukończyłam szkolenia: Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR i nowości w DSM-5, Integratywna Systemowa Psychoterapia Zaburzeń Depresyjnych, Integratywna Systemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych i Posttraumatycznych, Hipnoza kliniczna- kurs podstawowy i zaawansowany, Psychoterapia par. Pracuję w podejściu psychoterapii integratywnej systemowej, a więc korzystam z metod pochodzących z różnych nurtów, m.in. psychodynamicznego, systemowego, poznawczo-behawioralnego, hipnozy ericsonowskiej, pracy z ciałem, Gestalt. Dzięki temu dostosowuję terapię do aktualnych potrzeb klienta, by zwiększyć jej skuteczność. Jestem też certyfikowanym trenerem uważności- i właśnie rozwijanie życzliwej i otwartej uwagi jest podstawą mojej pracy.

Z własnego doświadczenia oraz szkolenia zawodowego wiem, że skuteczna psychoterapia to taka, która nie tylko zmniejsza objawy, ale prowadzi do poczucia bezpieczeństwa, spokoju, zaufania do własnej mądrości, budowania dobrych relacji z innymi oraz korzystania ze swojego potencjału. Więcej informacji: magdakasprzyk.pl

Agata Wojcieszonek

Jestem absolwentką 5-letnich magisterskich studiów na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Pedagogika że specjalistycznym blokiem tematycznym z zakresu rewalidacji. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, a także studia podyplomowe:

  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Pracowałam z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Jako pedagog szkolny, pomagam uczniom w przezwyciężaniu trudności szkolnych, prowadzę zajęcia korekcyjne i kompensacyjne dla osób z dysleksją, dysgrafią, dysortografią oraz warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne. Indywidualne podejście do każdego ucznia, postrzeganie dziecka zawsze przez pryzmat jego mocnych stron, możliwości, a nie trudności czy ograniczeń to zasady, jakimi kieruję się w pracy.
Ostatnio ukończyłam szkolenia:

  • "Zarządzanie konfliktem.mediacje rówieśnicze",
  • "Spójrz inaczej"- certyfikat realizatora programu profilaktycznego w klasach 1-8,
  • "Szkolenie dla doradców edukacyjno-zawodowych",
  • Jestem w trakcie kursu e-learningowego "Profilaktyka w szkołach i placówkach oświatowych".

Katarzyna Jaszczyszyn

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta zajęciowym i pedagogicznym z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w szkołach. Pracowałam z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz na podstawowym etapie edukacji.
 

Oksana Wasilewska

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłam pedagogike specjalną i resocjalizację.
Od kilkunastu lat jestem dyrektorem Ośrodka Uzależnień w Janowicach Wielkich. Pracuję również w Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowicach Wielkich, której jestem przewodniczącą.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od substancji oraz uzależnień behawioralnych. Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Posiadam certyfikat Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, z zakresu społeczno-psychologicznych implikacji – świata gier komputerowych – Modelowanie relacji „Dziecko w cyberprzestrzeni” oraz „Nowych narkotyków i substancji zastępczych”.
Motywuję i zachęcam do rozwoju w różnych obszarach życia. Moją pasją są koty i akwarystyka. Jestem posiadaczką pięknego okazu żbika europejskiego „dachowca”.

Mateusz Kur

Dzięki wartościom wyniesionym z domu potrafię „patrzeć sercem” i w każdym człowieku dostrzegać dobro. Wychowałem się w rodzinie pedagogów, których spełnieniem była nie tylko praca zawodowa, ale przede wszystkim wychowanie trójki dzieci, w tym niesłyszącej dziewczynki. Ukończyłem psychologię w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.  Ponadto w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego: studia podyplomowe w kierunku przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Moje zainteresowanie człowiekiem, w jego holistycznym ujęciu, realizowałem już podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa. Bliskie są mi problemy osób z wadą słuchu, a dzięki znajomości języka migowego oraz perspektywy, z jakiej niesłyszący postrzegają rzeczywistość, czuję, że rozumiem ich świat. Jestem szczęśliwym mężem, od niedawna ojcem.

Ewelina Śliwińska-Kur

Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyłam jako wychowawca kolonijny na obozach dla dzieci po przemocy domowej. Działałam też w Stowarzyszeniu Młodych Animatorów Kultury i Bibliotekarzy.
Po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika (Uniwersytet Wrocławski, licencjat), podjęłam pracę jako wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dla Dzieci, a następnie w Wielofunkcyjnej Placówce Przyjazny Dom Stowarzyszenia Wszechstronnej Pomocy Dzieciom JA TY MY. W tym czasie ukończyłam uzupełniające studia magisterskie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku: pedagogika, specjalizacja: poradnictwo pedagogiczne.
Od 2014 roku pracuję we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania na stanowisku pedagoga.
Ukończyłam trening interpersonalny oraz terapię własną (psychodynamiczną). Jestem w trakcie trzyletniego kursu Somatic Experiencing – terapia traumy. Ukończyłam warsztat wg autorskiego programu Alego Duarte  (somatyczne praktyki samoregulacji dziecka, jak radzić sobie z izolacją
i agresją dziecka, jak wykorzystać zabawę w celu poprawy samoregulacji dziecka).

 

Natalia Ziołańska-Figlak

Jestem psychologiem, ukończyłam szkolenie z terapii schematów. W przeszłości charytatywnie uczestniczyłam w cyklicznych spotkaniach oraz wakacyjnych wyjazdach organizowanych w celu aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Jestem mamą dwójki chłopców wierząca w moc rodzicielstwa bliskości oraz porozumienia bez przemocy.

Kinga Świderska

Jestem pedagogiem specjalnym z zakresu resocjalizacji i oligofrenopedagogiki, terapeutą pedagogicznym, specjalistą w zakresie psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Jako metodę wspomagającą proces terapeutyczny wykorzystuję EEG Biofeedback (ElektroEncefaloGrafia lub Neurofeedback). Specjalizuję się w prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w komunikowaniu się i z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
Ukończyłam jednolite studia  magisterskie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności Resocjalizacja. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogika, Pedagogika korekcyjna- Terapia pedagogiczna, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika sztuki- Plastyka. Obecnie studiuję: Psychologię kliniczną i zdrowia, Surdopedagogikę i Etykę. Jestem również członkiem  Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego (PTT). 


Kamila Gryszko

Zawsze podchodzę do moich pacjentów indywidualnie. Staram się dotrzeć do pierwotnej przyczyny wad wymowy. Diagnostykę i plan terapii  opieram na holistycznym podejściu do dziecka.
Stale rozwijam swoje kompetencje i wzbogacam warsztat pracy.
Jestem absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam   również logopedię
w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Swoją  wiedzę poszerzałam także na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, na kierunku: neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją terapeutyczną.
Od  10 lat pracuję także jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W swojej pracy stosuję elementy metody werbo-tonalnej, wykorzystuję regulatory funkcji MFS.
Ukończyłam kurs I i II stopnia terapii ręki, szkolny program wg integracji odruchów - INPP, a także kurs stymulacji traktu ustno-twarzowego.


dr Katarzyna Wysocka

Pacjenci mówią o mnie „Dietetyk – cudotwórca od spraw niemożliwych”, a ja określam siebie jako „holistyczny trener zdrowia”.
Od kilkunastu lat pomagam ludziom osiągać swoje cele zdrowotne. Widzę człowieka holistycznie nie tylko przez pryzmat jego problemów zdrowotnych. Jestem przekonana, że u podłoża większości tematów stoją nasze emocje i przeżycia, a ciało jest konsekwencją.  Jestem doktorem nauk o kulturze fizycznej, dietetykiem, coachem, trenerem personalnym oraz redaktorem działu fitness w magazynie „Womens’ Heath”.
W czym mogę Ci pomóc:  w stanie obniżonego nastroju, depresji, stanach lękowych,  nadpobudliwości, autyzmie, chorobach autoimmunologicznych, chorobach tarczycy i wielu innych problemach zdrowotnych ponieważ one wszystkie łączą ciało i umysł.
Lubię pracę z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Wierzę w to, że poprzez rozmowę i wypracowanie wspólnych rozwiązań możemy dać narzędzie do zdrowego ciała, które będzie wspierać zdrowy umysł i dobre samopoczucie. 
Słucham, myślę i łączę przeróżne kompetencje. Jestem dietetykiem, który uważa, że dieta wcale nie jest najważniejsza. To tylko ułamek całości a ludzie nie są tak mało skomplikowani żeby z dnia na dzień zmieniać wszystko. Żywienie ma wspomagać ciało ale ciało i umysł. Pracuję w osi jelitowo – mózgowej gdyż uważam, że ciało i umysł chcą pozostać w dobrej relacji.
A poza gabinetem. Jestem szczęśliwą żoną i mamą dwóch córeczek. Zapraszam na moją stronę mocy.

 

 

 

Sprawdź jak dojechać


Warning: Declaration of Model_Banners::add(array $data) should be compatible with App_Db_Table::add(array $data, $table = false) in /home/erapsychedi/ftp/brand/application/models/Banners.php on line 59

Nasi Partnerzy