Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży

Zakończyliśmy pierwszy semestr zajęć na nowych studiach podyplomowych "Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży", które odbywają się w Dolnośląska Szkoła Wyższa. Era Psyche dr Anetta Pereświet-Sołtan jest oficjalnym partnerem kierunku psychologia w DSW, dlatego specjaliści naszych poradni psychologicznych podczas zajęć uczyli Słuchaczy, jak skutecznie wspierać dzieci i młodzież w ich rozwoju. Wykłady poprowadzili doświadczeni praktycy. Uzależnienia dzieci i młodzieży charakteryzowała psychoterapeutka Oksana Wasilewska, specjalistka terapii uzależnień dyrektor chrześcijańskiego ośrodka dla osób uzależnionych Nowa Nadzieja. Zajęcia z psychologii klinicznej prowadziła psycholog Joanna Jaremko. Psychoterapeutka Joanna Romanowska mówiła o rozwoju seksualnym dzieci i młodzieży. Pedagog Małgorzata Olewińska-Syta (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 we Wrocławiu, doktorantka DSW) mówiła o tym, jak wspierać dziecko, które ma trudności w nauce. Mariana Andrunevchyn wyjaśniała, jakie konsekwencje dla rozwoju powoduje odmienność kulturowa. Anna Szenknecht-Iwańska uczyła rozpoznawać lęki i fobie, a także tłumaczyła, jakie są sposoby pomocy. Anetta Pereświet-Sołtan poprowadziła zajęcia z psychologii rozwojowej. Bardzo dziękujemy naszym Słuchaczom za pierwszy semestr i do zobaczenia po wakacjach.

Powrót do wszystkich

Nasi Partnerzy