Psychologiczne wsparcie dla osób z Ukrainy

We Wrocławiu mieszka ponad 60 tys. Ukraińców, na Dolnym Śląsku 100 tys, a w Polsce: ok. 1,2 miliona. Przyjeżdzają w pojedynkę lub całymi rodzinami. Często mają olbrzymie problemy adaptacyjne.
ERA PSYCHE WIELOKULTUROWA 
to projekt, który powstał w ramach działalności Poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży Era Psyche dr Anetta Pereświet Sołtan. Swoje działania skupiamy na psychologicznym wsparciu rodzin, które wspólnie z dziećmi emigrowały do Wrocławia i okolic. Przeprowadzamy również szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy w klasie wielokulturowej.

Co oferujemy?

  • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które mają na celu zapoznanie dziecka z nową rzeczywistością, w której się znalazło.
  • Webinar dla rodziców, który odpowiada na najczęstsze pytania związane z adaptacją w nowym kraju z perspektywy dorosłych i dzieci.
  • Praktyczny poradnik​ w wersji elektronicznej, zawierający najważniejsze informacje na temat adaptacji oraz ćwiczenia ułatwiające radzenie sobie z trudnościami adaptacyjnymi.
  • Szkolenie dla nauczycieli z zakresu pracy w klasie wielokulturowej.

Korzyści, jakie dają zajęcia adaptacyjne dzieciom

  • odnajdują poczucie bezpieczeństwa
  • przyswajają reguły i zasady panujące w nowym kraju
  • ćwiczą umiejętności pracy w grupie
  • uczą się rozpoznawać i nazywać swoje emocje
  • ćwiczą umiejętności komunikacyjne
Korzyści dla rodziców

Emigracja z dzieckiem i zmiana kraju zamieszkania to ogromne wyzwanie dla całej rodziny. Na webinarze odpowiadamy na szereg pytań odnośnie strategii akulturacyjnych, adaptacji i mitów związanych z tym procesem, a także dajemy praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie z trudnościami adaptacyjnymi oraz zapewnienia dziecku wsparcia na emigracji.

Korzyści dla szkoły

Praca nauczyciela w klasie z dziećmi pochodzącymi z różnych kultur i narodowości jest dużym wyzwaniem, ponieważ dzieci kierują się odmiennymi normami kulturowymi, co wpływa na dynamikę relacji w klasie. Przedstawione szkolenie pomoże zrozumieć dzieci pochodzących z różnych środowisk oraz ograniczyć konflikt między uczniami w klasie, tym samym pozwoli stworzyć otwartą przestrzeń do nauki w klasach wielokulturowych.
Koszt pierwszego miesiąca zajęć: 4 spotkania dla dzieci, webinar dla rodziców i poradnik: 160 zł. od osoby.
Koszt szkolenia dla nauczycieli: 1100 -1400 zł.


Koordynatorką projektu jest psycholog Mariana Andunevchyn. Mariana pochodzi z Ukrainy, do Polski przyjechała na studia, bez znajomych w naszym kraju i bez znajomości języka polskiego. Wie wszystko o procesie adaptacji i asymiliacji obcokrajowca, który emigruje do innego kraju. 
Zachęcamy do konatktu z Marianą Andrunevchyn, która wprowadzi państwa we wszystkie szczegóły tego projektu. 
tel. +48 605 736 363
mail: wielokuturowa@erapsyche.com

 

 

 

 

 

 
 Powrót do wszystkich

Nasi Partnerzy