Posłuszne czy mądre?

- Bite dzieci stają się dużo bardziej uległe i posłuszne. Tyle tylko, że to zwalnia z myślenia. Pytanie, czy chodzi nam o to, by dziecko było posłuszne, czy mądre
To mój komentarz w TVN 24 do słów polskiego Rzecznika Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak stwierdził, że klaps nie zostawia wielkiego śladu i że trzeba rozróżnić to, czym jest klaps, a czym jest bicie.
Te słowa wywołały w Polsce kolejna debatę o biciu dzieci. Podobną do tej, która toczy się, lub toczyła, w innych państwach świata. W 54 krajach dzieci nie może bić nikt, ani rodzic, ani nauczyciel. Dzieci nie mogą być bite ani w domu, ani w szkole, ale również w placówkach wychowawczych, takich jak poprawczaki. Uznano, że dzieci są pod bezwzględną ochroną. Klapsy również nie są dopuszczalne. Dzieci są jedyną grupą społeczną, wobec której trwa debata, jaka forma przemocy fizycznej jest dopuszczalna. Bicie nie uchodzi za dopuszczalne wobec żadnej innej grupy społecznej- mówi - zauważa Anna Henry, szefowa Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children.

https://bit.ly/2N2X8US


 

Powrót do wszystkich

Nasi Partnerzy