Pomoc dla uzależnionych

Od 1 stycznia 2021 r. specjaliści Ery Psyche poprowadzą Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Długołęce. Będziemy wspierać dzieci alkoholików i ich rodziny, osoby uzależnione, zagrożone uzależnieniem od alkoholu lub współuzaleznione. Oferujemy pomoc także rodzinom, które ponoszą konsekwencje, jakie wynikają z nałogu. Doświadczają np. przemocy domowej czy degradacji. Będziemy współpracować ze szkołami w gminie, a także z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób uzalżnionych i ich rodzin.

Powrót do wszystkich

Nasi Partnerzy