Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne.
Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz wykorzystania plików cookies na stronie internetowej www.erapsyche.com przez ERA PSYCHE dr Anetta Pereświet-Sołtan, Długołęka, ul. Modrzewiowa 19, 55-095 Mirków.

Dane osobowe.
Administratorem danych osobowych (ADO) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest Aneta Pereświet-Sołtan, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ERA PSYCHE dr Anetta Pereświet-Sołtan, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający nr NIP 8951038495, nr REGON 931144669 z siedzibą w Długołęce przy ul. Modrzewiowej 19, 55-095 Mirków.

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W zależności od potrzeb ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach: Dane kontaktowe ADO.
W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail: rodo@erapsyche.pl lub poprzez podane dane kontaktowe zamieszczone w/w klauzulach informacyjnych.

Pliki cookis.
Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne tzw. pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika korzystającego ze strony (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone są do wykorzystywania przez stronę internetowa. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez ADO na stronie internetowej tylko w celu:
  • dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika (np. rozdzielczości ekranu, preferowana kolorystyka czy dostępne czcionki),
  • tworzenia anonimowych statystyk, przy pomocy których będzie możliwe ulepszanie struktury i zawartości strony internetowej.
Ustawienia cookies zmienić można z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć [wyczyścić] pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym każdej przeglądarki internetowej znajdziecie Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

UWAGA. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Narzędzia społecznościowe

Na stronie internetowej stronie zainstalowana jest wtyczka udostępniająca dostęp do serwisu społecznościowego Facebook (Fanpage ADO). Wyświetlając stronę internetową, zawierające w/w wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook (usługodawca). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną internetową. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła stronę internetową, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu na Facebook czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera Facebook i tam przechowywana. Jeśli zalogowaliście się Państwo do Waszego profilu na Facebook, to usługodawca będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do Państwa profilu w serwisie społecznościowym Facebook.

Warning: Declaration of Model_Banners::add(array $data) should be compatible with App_Db_Table::add(array $data, $table = false) in /home/erapsychedi/ftp/brand/application/models/Banners.php on line 59

Nasi Partnerzy